Tianxie | DSC Việt Nam

Tianxie là nhà máy chuyên về sản xuất kim châm cứu tiệt trùng dùng một lần, được thành lập vào năm 1987, tính đến thời điểm hiện nay, hãng đã có hơn 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực châm cứu. 

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, mời Quý vị liên hệ tới DSC Việt Nam theo số điện thoại: 0862 637 638