Thông tin sản phẩm:

- Lượng mẫu:  0.6 μl

- Thời gian thử: 10s

- Dải đo: 20-600mg/dL (1,1-33,3mmol/L)

- Que thử được hiệu chuẩn với máu tĩnh mạch với các nồng độ glucose khác nhau. 

- Bộ sản phẩm gồm: 50 que (1 hộp) + 50 kim (1 hộp).

Mời quý vị liên hệ tới DSC Medical Việt Nam theo số: 0862 637 638 để nhận báo giá và thông tin thêm về sản phẩm.